Advokat za medjunarodno pravo

Nekretnine Kanada

Nekretnine Kanada

Pitanja i odgovori: Da li možemo za 200.000,00 CAD$ u centru Mississauge kupiti stan (two-bedroom apartment)?

Gubitak statusa useljenika

Gubitak statusa useljenika

Kod gubitka statusa useljenika (Loss of status), treba praviti razliku između razloga koji uzrokuju taj gubitak pre dolaska...

Zakon o strancima RS

Zakon o strancima RS

ZAKON O STRANCIMA Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 97/2008 od 27. oktobra 2008. godine

Američka penzija

Američka penzija

AMERIČKA PENZIJA - SOCIJALNA DAVANJA Kratke crtice o uslovima za sticanje pune i prevremene penzije u Americi...