Advokatski blog

Sporazumi RS-Kanada

Sporazumi RS-Kanada

Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije (odobrena u Kanadi 01.02.1939 godine razmenom nota...

Kanada

Kanada

Po prostranstvu, Kanada je jedna od najvećih zemalja na svetu i prostire se od Atlantika do Pacifika, na prostoru od 9.970.000,00 kvadratnih kilometara.