Iseljenje iz Srbije - ostvarivanje legalnog statusa u inostranstvu

Hronologija izmena propisa

Hronologija izmena propisa

Od donošenja savremenog Imigracionog akta 1976 godine, koji je bitno izmenio dotadašnje krute imigracione propise...

Kanada - vrste viza

Kanada - vrste viza

Postoji nekoliko različitih vrsta viza. Osnovna podela je na Povremene (Privremene) i Stalne (Useljeničke).

Iseljenička viza za Kanadu

Iseljenička viza za Kanadu

Virtualna pitanja i odgovori. U ovoj rubrici Pitanja i Odgovora, obradjene su virtualne situacije pojedinaca i njihovih porodica...

Vize za Ameriku

Vize za Ameriku

Veliki broj viza, omogucuje prelazak sa jednog na drugi status. Potrebno je u startu definisati razloge odlaska u Ameriku...