Pitanja koja ste nam često postavljali

 

UVOD

 

 

U tekstovima koje ćete pratiti na ovom sajtu, elaborirani su relevantni pravni propisi kroz praktične primere iz životnih situacija lica koja žive u inostranstvu a imaju veze sa domovinom.

Tu ćete naci odgovore na pitanja koja su vezana za kolizione pravne norme iz oblasti Medjunarodnog privatnog i poslovnog prava, naslednog, porodičnog, gradjanskog, upravnog i krivičnog prava.

Saznaćete kako možete povratiti imovinu koja vam je oduzeta/nacionalizovana, konfiskovana, eksproprisana/ u domovini, kako da regulišete vršenje roditeljskih prava, plaćanje alimentacije, kako da regulišete nasledstvo, kako da kupite ili prodate stan, kuću ili neku drugu imovinu u domovini, koje ugovore da sklopite , kako da otpočnete biznis u domovini, i kako da rešite mnoga druga pravna pitanja na relaciji Srbija - Kanada.

Upoznaćete se sa specifičnostima vezanim za imigraciono/emigracionu problematiku Kanade, USA, EU i Srbije i sa uporedno pravnim analizama propisa iz oblasti Medjunarodnog privatnog prava, Naslednog , Krivičnog , Porodičnog , Gradjanskog, Privrednog, Radnog prava, pratecih Medjunarodnih konvencija i regulativa koji direktno ili indirektno utiču na zaštitu legalnih statusa i ostvarivanje prava domaćih lica koja odlaze u te zemlje da studiraju, rade, borave, žive i domaćih i stranih lica koja iz tih zemalja dolaze u Srbiju.

Kandidati, koji nameravaju da konkurišu za jednu od viza ili su u postupku dobijanja iste, moći ce , nakon upoznavanja sa relevantnim pozitivnim propisima, samostalno da procene svoje mogućnosti i usaglase ih sa zakonskim uslovima.

Ove informacije će biti korisne i domaćim licima, koja su u Kanadi, USA, EU po nekom od osnova a žele da steknu ili zastite svoje pravo u Srbiji, kao i stranim državljanima i korporacijama koja žele da ostvare i zaštite licna ili imovinska prava u Srbiji.

Pitanja na koja bi ste želeli da dobijete odgovore:

- Kakva je zemlja Kanada

- Koji deo Kanade izabrati za život

- Da li izabrati veci ili manji grad za zžvot

- Kakav je životni standard u Kanadi - plate

- Kakvi su ljudi kanadjani

- Kakve su mogućnosti za zaposlenje u Kanadi

- Koja je cena iznajmljivanja stanova u Kanadi

- Kakav je školski sistem u Kanadi - Kako će Vasa deca da se uklope

- Kako otpočeti sa studijama u Kanadi

- Koje su tražene struke u Kanadi

- Kako naći posao u Kanadi

- Sta najpre treba uraditi po dolasku u Kanadu sa useljenickom vizom

- Da li sklopiti brak u Kanadi ili van Kanade i šta je sve potrebno

- Da li razvesti brak u Kanadi ili van Kanade

- Kako zatražiti priznanje i izvršenje strane sudske odluke u Kanadi i van Kanade

- Kako regulisati izdržavanje bračnog druga nakon razvoda braka u Kanadi i u Srbiji

- Raspodela zajedničke imovine u Kanadi i u Srbiji

- Da li stranac može registrovati preduzeće u Kanadi

- Da li stranac može kupiti nepokretnoist u Kanadi

- Kako se oporezuju prihodi stranaca u Kanadi a kako prihodi Kanadjana u inostranstvu

- Regulisanje nasledstva u Kanadi i u Srbiji / ko ima pravo na nasledstvo, kako se isto raspodeljuje, postojanje testamenta, mogućnost stranca(reciprocitet) da nasledi imovinu ostavioca(nekretnine)/

- Kako otpočeti biznis u Kanadi a kako u Srbiji/ otvaranje firmi, predstavništava/

- Uslovi za zapošljavanje stranaca u Srbiji, boravak

- Spajanje porodica

- Regulisanje penzija u Srbiji/ Kanadi

- Koji se propisi iz oblasti Medjunarodnog prava primenjuju na relaciji Kanada - Srbija

- Punomocja, Ugovori

 

Diplome iz Srbije

Pitanje:

Da li se diplome stečene u Srbiji priznaju u Kanadi ?

 Odgovor:

Većina diploma srednjih, viših skola i fakulteta se priznaju u Kanadi. Medjutim, zavisno od strukovnog profila za koji je diploma stečena, potrebno je utvrditi da li je za takav strukovni profil potrebno izvršiti evaluaciju kvalifikacija u Kanadi ili ne.

Za odredjena zanimanja, takozvana "registered occupations" u pojedinim provincijama Kanade , potrebno je imati licencu, odnosno odobrenje . To odobrenje se izdaje od odgovarajucih provincijskih/teritorijalnih/ strukovnih udruzenja i komora , nakon što kandidat ispuni propisane uslove za licencirano zanimanje.

 Pitanje:

Koja zanimanja su licencirana u Kanadi ?

 Odgovor:

Svaka provincija, odnosno teritorija posebno odredjuje koja su zanimanja licencirana i stoga treba detaljno prouciti provincijske /teritorijalne/ regulative u pogledu "registered and non-registered occupations". Ukoliko vaše zanimanje spada u kategoriju "registered occupations" preporuka je da se zatraži evaluacija i usaglašavanje kvalifikacija kod relevanthih institucija i organizacija u Kanadi, pre no što podnesete zahtev za useljeničku vizu, kako bi se na vreme upoznali za zahtevima za bavljenjem strukom u Kanadi i adekvatno i blagovremeno pripremili. Naravno, "credential recognition" možete zatražiti i po dolasku u Kanadu.

 Pitanje:

Da li sam obavezan da tržzim "credential recognition", odnosno priznavanje kvalifikacija u Kanadi ?

 Odgovor:

Ukoliko želite da se bavite svojom strukom i ukoliko vaše zanimanje spada u kategoriju "registered occupation" obveznik ste licenciranja u Kanadi. Medjutim , ako ne želite da se bavite svojom strukom, vec želite da radite neke druge poslove koji mogu ali ne moraju da budu u vezi sa vasom strukom i koji ne spadaju u kategoriju "registered occupations" onda ne morate da tražite "credential assessment and recognition".

 Koje neistinite informacije najcesce navode ljudi u aplikacijama za vize ?

Odgovor:

Najcešće se pogrešno prikazuje činjenično stanje u pogledu adresa stanovanja, zaposlenja, porodične situacije, krivične odgovornosti.

Svaka neistinita i pogresna informacija ne samo da će prouzrokovati odbijanje već, zavisno o težine lažnog predstavljanja činjeničnog stanja, može uzrokovati i zabranu konkurisanja za odredjeni tip vize za neko vreme a podnosilac zahteva se može i kazniti.

Savet: ISKLJUCIVO ISTINITE I PROVERLJIVE INFORMACIJE SE MORAJU DAVATI ZA SVAKI TIP VIZE !

Sta se smatra neurednom dokumentacijom ?

Odgovor:

Sva dokumentacija za traženi tip vize, mora biti pripremljena uredno. To dalje znači da sva dokumenta moraju biti overena kod upravnih organa zemlje u kojoj se izdaju, moraju biti potpisana od nadleznih lica , moraju tekstualno odgovoriti traženom sardžaju i moraju biti prevedena/najčesce oficijalno/ na jezik zemlje kod koje se konkuriše za vizu.

Kako se dokazuje radno iskustvo ?

Odgovor:

U Srbiji se radno iskustvo dokazuje Radnom knjižicom, Ugovorima o radu i referencama poslodavaca. Vrlo često, pojedine zemlje traže da kandidat dokaže radno iskustvo i potvrdama o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje za period radnog angažovanja.

ZABRANJENO je falsifikovati bilo koji dokument. U Srbiji je za to krivicno delo propisana kazna zatvora i do pet godina.

Kako se dokazuje skolska sprema ?

Odgovor:

Kao dokaz o završenoj skoli, priznaje se diploma, zajedno sa svedočanstvima i traskriptima izdatim od predmetne školske ustanove.

* Za potrebe studija u inostranstvu, potrebno je, pored svedočanstava, certifikata i diploma,da traskript predmeta , broja časova , opisa nastavnog programa bude oficijalno overen, potpisan od nadležnih službi predmetne školske ustanove i direktno upućen/od škole u Srbiji/ školskoj ustanovi ili odredjenoj školskoj organizaciji u inostranstvu.

Kako usaglasiti svoje zanimanje sa istim ili sličnim u stranoj zemlji ?

Odgovor:

Ovo je vrlo važno pitanje , s obzirom da dobar broj kandidata ne usaglasi svoj profil zanimanja sa odgovarajucim u stranoj zemlji i zbog toga biva odbijan za Radnu i Useljeničku vizu.

Veliki broj zanimanja u inostranstvu korespondira zanimanjima u Srbiji. Medjutim, odredjeni broj zanimanja ne može da odgovori opisu sličnog zanimanja u stranoj zemlji. To je i logično, imajući u vidu različitost školskih sistema, opisa samih strukovnih profila i različite zahteve poslodavaca za odgovarajucim profilima zanimanja

/često je osoba radila jedan posao a obučavala se i školovala za drugi profil zanimanja.Kako u takvim slučajevima prikazati , dokazati i usaglasiti strukovne profile/

*Kod ovog pitanja treba ozbiljno analizirati propise o radu i obrazovanju i napraviti komparativnu analizu uslova i kriterijuma za priznavanje strukovnog profila stečenog u jednoj zemlji sa uslovima i kriterijumima u stranoj zemlji.

 Zanimanja u Kanadi-Potraznja i Plate

 / kako se dugoročno kotiraju pojedina zanimanja u Kanadi i kolike su prosečne plate /

 * U ovom prikazu izabrana su samo neka od zanimanja. Pregled svih zanimanja ne mozemo dati, jer bi obim informacija prevazišao mogucnosti čuvanja baze podataka na ovom sajtu. Medjutim, na zahtev klijenata, možemo obraditi detaljno svako zanimanje.

Diplomirani ekonomista/Master Degree/

Prosečna plata: 37.05 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : solidna

Mašinski inženjer

Prosečna plata: 32 $ po satu/ region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : solidna

Elektro inženjer

Prosecna plata: 34.15 $ po satu/ region Toronta/

Potraznja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : solidna

Hemiski inzenjer

Prosečna plata: 39.42 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potraznja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Gradjevinski inženjer

Prosečna plata: 31.15 $ po satu / region Toronta /

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Poljoprivredni inženjer

Prosečna plata: 36.77 $ po satu / region Edmontona/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Diplomirani tehnolog

Prosečna plata: 39.42 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Diplomirani hemičar

Prosečna plata: 39.42 $ po satu / region Otave/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Diplomirani biolog/mikrobiolog

Prosečna plata: 31.07 $ po satu

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Diplomirani sociolog/Master Degree/

Prosečna plata: 20.73 $ po satu

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Diplomirani geološki inženjer

Prosečna plata: 49.04 $ po satu / region Vankuvera/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Psiholog/ Master ? Phd Degree/

Prosečna plata: 18.92 $ po satu / region Vankuvera/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Socijalni radnik

Prosečna plata: 30.15 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Učitelj

Prosečna plata: 27.70 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanade

Nastavnik

Prosečna plata: 31.15 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja u pojedinim oblastima Kanada

Prevodilac

Prosečna plata: 24.12 $ po satu / region Vankuvera/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja za ovim zanimanjem

Lekar

Prosečna plata: 80.00 $ po satu /Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja za lekarima i svim ostalim medicinskim osobljem.

Stomatolog

Prosečna plata: 140 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja

Laboratorijski tehničar

Prosečna plata: 18.30 $ po satu

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Medicinska sestra sa licencom

Prosečna plata: 34.70 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja

Elektrotehničar

Prosečna plata: 22.75 $ / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Mašinski tehničar

Prosečna plata: 26.00 $po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Gradjevinski tehničar

Prosečna plata: 21.50 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna

Automehaničar

Prosečna plata: 17.75 $ po satu

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Varilac

Prosečna plata: 20.15 $ po satu/Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Stolar

Prosečna plata: 18.45 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna potražnja ovog zanimanja

Vozač

Prosečna plata: 19.05 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Menadžer u prodaji

Prosečna plata: 27.65 $ po satu

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna

Menadžer u hotelijerstvu

Prosečna plata:

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ :

Menadžer u bankarstvu

Prosečna plata: 29.20 $ po satu / region Toronta/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : dobra

Menadžer u gradjevinarstvu

Prosečna plata: 28.15 $ po satu / Ontario/

Potražnja zanimanja do 2018/predvidjanja/ : izuzetna

KAKO USAGLASITI SVOJE ZANIMANJE SA ISTIM ILI SLIČNIM ZANIMANJIMA U STRANOJ ZEMLJI ?

Ovo je vrlo važno pitanje, s obzirom da dobar broj kandidata ne usaglasi svoj profil zanimanja sa odgovarajućim u stranoj zemlji i zbog toga biva odbijan za Radnu i Useljeničku vizu.