Poslovno pravo

Medjunarodno poslovanje

Medjunarodno poslovanje

Prelazak granice i carinski postupak Shodno Carinskom zakonu, svako lice (fizičko ili pravno) dužno je...

Offshore kompanije

Offshore kompanije

Da li je i pod kojim uslovima dozvoljen uvoz konzervirane ribe, mesnih narezaka, mesnih preradjevina, robe za kucnu higijenu